Belçika Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

 • İngilizce Vize Talep Dilekçesi (şirketin antetli kağıdına İngilizce,Konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzalı)
 • Orjinal davetiye (Davet eden kişinin adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı belediye onaylı davetiye, seyahat tarihleri, Belçika ulusal pasaport fotokopisi eklenmeli)
 • Pasaport (Belçika seyahati sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (güncel, 3,5×4,5 cm ölçülerinde, beyaz fon arkalı)
 • Gelir belgeleri (kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
 • Kimlik fotokopisi

Kişinin bulunduğu duruma göre hazırlaması gereken belgeler

Kişi şirket sahibi ise;

 • Güncel şirket evrakları (orijinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK / Bağ-Kur hizmet dökümü
 • Banka hesap özeti (son 3 aylık, en az 5.000 TL  bakiyeli, kaşe, imzalı ve banka imza sirküleri ile)

 Kişi şirket çalışanı ise;

 • Güncel şirket evrakları (orijinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve kaşeli)
 • Banka hesap dökümü (güncel, son 3 aylık, en az 5.000 TL bakiyeli, kaşe,imza ve imza sirküleri ile)

 Kişi Devlet Dairesi çalışanı ise;

 • Çalışma belgesi (bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (ön ve arka yüz)
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık, imza ve kaşeli)
 • Banka hesap özeti (son 3 aylık, en az 5.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile)

 Kişi Öğrenci ise;

 • Öğrenci belgesi (güncel, orijinal, ingilizce)
 • Muvafakatname (18 yaşından küçükler için, anne ve babadan noter onaylı,aslı)
 • Sponsor evrakları

Kişi Ev Hanımı ise;

 • Orjinal davetiye (Davet eden kişinin adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı belediye onaylı davetiye, seyahat tarihleri, Belçika ulusal pasaport fotokopisi eklenmeli)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık en az 4000 TL bakiyeli, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleriyle) 

Öğrenci ve Ev hanımlarına sponsor olacak kişilerin hazırlamaları gereken evraklar;

A – İşveren ise, 

 1. Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)
 2. SGK Hizmet Dökümü
 3. Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
 4. Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 5000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orijinal ıslak kaşeli olmalı)  

B- Çalışan ise;

 1. İşveren mektubu (İşveren tarafından, şirketin antetli kağıdına  İngilizce, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı) 
 2. Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben İngilizce, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 3. Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
 4. SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve imzalı)
 5. Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
 6. Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 5000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

C – Devlet Memuru ise;

 1. Çalışma ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
 2. Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
 3. Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
 4. Banka hesap özeti (En az 5.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 5. Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben İngilizce, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

D – Emekli ise;

 1. Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben İngilizce , sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 2. Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
 3. Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 4. Emekli kartı fotokopisi veya E devletten alınmış emeklilik belgesi  
   

Not: Belçika aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurunuz sırasında yukarıdaki ana evrakların yanında konsolosluk durumunuza ve mesleğinize uygun ek evraklar talep edebilir.