Çek Cumhuriyeti Şoför Vizesi

 • Başvuru Formu: Eksiksiz ve ingilizce olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve 2 yerden imzalanmış
 • Ek Bilgi Formu: (Istanbul başvuruları için zorunludur.)Eksiksiz olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış
 • Pasaport Fotokopisi: Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.
 • 2 Biyometrik Fotoğraf 5×40 mm ölçülerinde son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz 2 fotoğraf 
 • Seyahat Sigortası:Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. (Sigorta gidiş tarihinden bir gün önce başlayıp dönüş tarihinden bir gün sonra bitmelidir ve doğum tarihi muhakak yer almalıdır) 
 • Davetiye: Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş Çek Cumhuriyet’indeki anlaşmalı şirketten gönderilmiş imzalı ve kaşeli 
 • İşveren mektubu ve/veya izin onayı: Türkiyedeki şirketinin antetli kağıdına yazılmış, seyahat tarihlerinin belirtildiği  (ıslak imza kaşeli)
 • Şirketin imza sirküleri, son 6 aya ait ticaret odası kaydı,faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesinin kopyası, vergi levhası.
 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”(Ankara başvuruları için ıslak imza kaşeli ya da e-devletten barkodlu çıktı getirilmelidir)
 • Son üç aya ait maaş bordroları (ıslak imza kaşeli)

ÖNEMLİ NOT: KAMU PERSONELİ OLAN BAŞVURU SAHİPLERİNİN ,KURUMLARINDAN ALMIŞ OLDUKLARI İŞVEREN YAZISI VE MAAŞ BORDROLARINDAN EN AZ BİRİNİN BARKODLU OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

 • Şirketin C2 yetki belgesi
 • Başvuru sahibinin sürücü belgesi ve aracın ruhsatı
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:
  • Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (Kalınan her gün için günlük 100 Euro olacak şekilde toplam tutar hesapta gösterilmelidir) (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orijinal ve güncel banka hesap cüzdanı (tutar Ankara başvuruları için günlük 130 TL’den hesaplanmalıdır.) Kredi kartı (ön yüzünün ) fotokopisi ve kredi kartı hesap özeti de eklenmelidir.
  • Masraflar başvuru sahibinin dışında başka biri tarafından karşılanıyorsa eğer; karşılayan kişiden masrafların kendisi tarafından karşılandığını kabul eden imzalı dilekçe ve o kişiye ait son üç aylık banka hesap dökümü eklenmelidir. Banka hesabı yukarda belirtildiği gibi olmalıdır.
 • Muvafakatname: Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa: Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli orjinal muvafakatname eklenmelidir. (Istanbul başvuruları için, anne-baba ve çocuk beraber gidiyor ama aynı anda başvuru yapmıyorlarsa, yine noterden orjinal muvaffakatname alınmalıdır. Muvaffakatnamede; “Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna”diye belirtilmiş olup, seyahat edilecek ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğu mutlaka belirtilmelidir. Seyahat tarihlerinin ve vize türünün (single ya da multiple) de açıkça yazılmış olması gerekmektedir.)
 • Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de oturma izni. (dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerli olacak)