Avusturya Turistik Vizesi

Turistik amaçlı vize en fazla 6 ay 90 günlük bir süre için onaylanmaktadır. Turistik amaçlı vizeler için daha uzun bir süre öngörülmemektedir. Verilen vize ile Avusturya’da herhangi bir işe girilmesi ve çalışmak yasaktır. Ancak gidilecek esas hedef ülkenin Avusturya olması halinde vize için müracaatı yapılabilmektedir. Vize başvuru sahibinin vizenin kabul edilmesine dair herhangi bir hukuki hakkı bulunmamaktadır. Kabul edilmiş bir vize kişiye diğer Schengen ülkelerine seyahat hakkı vermez, ülkeye giriş sınır kontrolü tarafından reddedilebilir.

Vize başvurularının seyahat başlangıcından en az 4 hafta önce yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru en erken seyahat başlangıcından 3 ay önce yapılabilir. Bütün yabancı dilde olan evrakların Almanca veya İngilizce tercümesi yaptırılmalıdır. 

Vize işlemleri seyahatin niteliğine bağlı olup, 6 ila 14 iş günü sürmektedir. Bazı özel durumlarda birkaç haftayı da bulabilmektedir. Başkonsolosluk her zaman yeni belgeler talep etme hakkına sahiptir. Tamamlanmamış evraklar işlem sürecini uzatmaktadır.

 1. Vize başvuru formu: Başvuru formunun el ile yazılmış büyük harflerle yazılmış, eksiksiz, gerçeğe uygun doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
 2. Vize talep dilekçesi: Konsolosluğa hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 3. Pasaport: Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli olan pasaport. Pasaportun veriliş tarihi 10 yılı aşmamalı. Güncel ve eski pasaportunuzun ve daha önce alınan vize fotokopileri başvuruya muhakkak eklenmelidir.
 4. Fotoğraf: 2 adet yeni çekilmiş renkli biyometrik (3,5 x 4,5 cm) fotoğraf. Bir tanesi başvuru formun sağ üst köşesinde yer almalıdır, diğerini de başvurunuza ekleyiniz. Fotoğrafın arka planı aydınlık olmalıdır. Kişinin yüzü, alnı, kulağı ve boynu açık ve net görünmeli.
 5. Sürücü belgesi: Özel araçlı seyahatlerde: ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanı.
 6. Uçak, tren, otobüs seyahatlerinde rezervasyon belgesi (gidiş ve dönüş)
 7. Otel rezervasyonu: Tüm seyahati kapsayacak.
 8. Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000, Euro teminatlı, seyahat sağlık sigortası. 

Başvuru sahibi çalışan ise:

 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması şarttır. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:
 • İş verenin açık adresi ve telefon numarası
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • İmzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu
 • SGK giriş bildirgesi ve Hizmet Dökümü (E-devlet çıktısı)
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Başvuru sahibi şirket ortağı ise:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)

Başvuru sahibi emekli ise:
Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya PTT hesap özeti)

Başvuru sahibi çiftçi ise:
Ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi

 • Ziyaret sebebini ve dönüş niyetini uygun belgeler ile inandırıcı şekilde sunmak başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağına istinaden belgeler (son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü veya hesap cüzdanlarının oriijinalleri ve fotokopisi, banka imza sirküleri, bankadan alınan bütün belgeler banka tarafından imzalı ve kaşeli olması gereklidir).

Ev hanımları ve öğrenciler eşinin veya ebeveynlerinin belgelerini sunmalıdır.

 • Seyahat masraflarını karşılayacak kişi başvuru sahibinin kendisi değilse noter tasdikli taahhütname başvuruya eklenmelidir. Alternatif olarak taahhüt eden kişi şahsen başvuru esnasında dilekçe yazıp imzalayabilir.
 • Başvuru sahibi reşit değilse, 18 yaşın altında ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn veya yasal velisi ile seyahat ediyorsa: Seyahate eşlik etmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gereklidir. Anne ve baba resmi olarak boşandıysa velayetin kime verildiğine dair belge.