İngiltere Öğrenci Vizesi

Kısa Süreli Dil Okulu İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport: Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.
 • Öğrenci belgesi
 • Muvafakatname: Reşit olmayan çocuk ya da çocuklar, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile beraber seyahati gerçekleştirecek ise her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği: Aile ve adres bilgilerini içermesi gerekmektedir.
 • Kimlik fotokopisi
 • Kabul mektubu: Eğitim alacağınız kuruluştan kabul mektubu (acceptance letter), kabul mektubunuzda programın haftalık ders saati, başlangıç ve bitiş tarihleri, konaklama bilgileri, okul + konaklama ücreti ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
 • Sponsor: İngiltere turistik öğrenci vizesinin sponsor kısmı ile aynı olması sebebi ile yukarıda size uygun olan sponsor tipi seçilerek gerekli evraklar hazırlanır.

Tier 4 Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Tier 4 vizesi için gerekli evrak listesi aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Pasaport: Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği: İngilizce tercüme yapılmalıdır. Noter onayına gerek yoktur. (Adres ve aile bilgilerini içeren ve yurt dışından size davetiye göndermiş olan kişi ile akrabalık derecesini gösteren nüfus kayıt örneği)
 • Öğrenci belgesi: Belge İngilizce değil ise İngilizce tercüme yapılmalıdır. Noter onayına gerek yoktur. 
 • Muvafakatname: Reşit olmayan çocuk ya da çocuklar, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile beraber seyahati gerçekleştirecek ise her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.
 • Tier 4 Kabul Belgesi: İngiltere’de Tier 4 sponsor listesinde kayıtlı bir eğitim kurumundan alınmış, kabul edildiğinize ve kayıt olduğunuza dair belgeler (CAS)
 • CAS Belgesi almak için sunduğunuz tüm belgeler
 • IELTS Sonuç Belgesi: İngilizcesinin B1 seviyesinde olduğunu ispatlayacak belgeler
 • Banka yazısı: Okula kabul edilen kişiye ya da ebeveynlerine ait geçmişe dönük en az 28 gün süreli gerekli bakiyesi olan İngilizce banka yazısı.
 • Sponsor

​Sponsor Şirket Sahipleri/Ortakları İse

 • Vize Talep Dilekçesi: Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına İngilizce yazılmış kaşe ve imzalı​ olmalıdır.
 • İngilizce Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi: İngilizce tercümesi yapılmalıdır.
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi: İngilizce tercümesi yapılmalıdır.
 • Son tarihli vergi levhası fotokopisi: İngilizce tercümesi yapılmalıdır.
 • SGK (4b) Hizmet Dökümü: E-devlet şifreniz ile alabilirsiniz.
 • Ek gelirler: Varsa kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri gerekmektedir.

Sponsor SSK’lı Çalışan İse

 • ​​​Vize talep dilekçesi: Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına İngilizce yazılmış kaşe ve imzalı​ olmalıdır.
 • İngilizce faaliyet belgesi 
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi: İngilizce tercümesi yapılmalıdır.
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi: İngilizce tercümesi yapılmalıdır.
 • Vergi levhası fotokopisi: İngilizce tercümesi 
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi: İşe giriş bildirgenizin barkodlu olması gerekmektedir. Eğer barkod yok ise ıslak imza ve kaşe gerekmektedir.
 • SGK Hizmet Dökümü: E-devlet üzerinden şifrenizle alabileceğiniz barkodlu ya da SGK’dan ıslak imza ve kaşeli SGK Hizmet Dökümü gerekmektedir.
 • Maaş bordrosu: Son 3 ayı kapsayan, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 • Ek gelirler: Varsa kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri gerekmektedir.

Sponsor Emekli İse

 • Emeklilik kartı fotokopisi: Emeklilik kartının fotokopisi veya e-devlet sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı fotokopisi gerekmektedir.
 • Banka hesap cüzdanı: Emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı ya da banka hesap dökümü (Son 6 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır.)
 • Ek gelirler: Varsa kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri gerekmektedir.

Sponsor Kamu Çalışanı İse

 • Çalışma belgesi: Bağlı bulunduğu kamu kurumdan alınmış ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 • İzin belgesi: Bağlı bulunduğu kamu kurumdan alınmış ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. (İngilizce tercümesi yapılmış olması gerekmektedir.)
 • Görev kimlik kartı: Kurumdan alınmış onaylı kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi gerekmektedir.
 • Maaş bordrosu: Son 3 ayı kapsayan, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 • Ek gelirler: Varsa kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri gerekmektedir.