İngiltere Turistik Vizesi

– Şirket Sahipleri / Ortakları 

 • İngilizce vize talep dilekçesi (şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben yazılmış, kaşe ve ıslak imzalı)
 • Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • Güncel şirket evrakları (Orijinal İngilizce faaliyeti belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK 4B Hizmet Dökümü
 • Vadesiz banka hesap özeti (son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile)
 • Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

– SSK’lı Çalışan 

 • Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • İngilizce vize talep dilekçesi (işveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kaşe ve ıslak imzalı)
 • Güncel şirket evrakları (orijinal ingilizce faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)
 • Vadesiz banka hesap özeti (son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
 • Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

– Kamu Çalışanı 

 • İngilizce vize talep dilekçesi (Kurumun antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, imza ve kaşeli )
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • Çalışma belgesi ve izin belgesi (çalışılan kurumdan)
 • Görev kimlik kartı (önlü-arkalı fotokopi)
 • Maaş bordrosu (orijinal, son 3 aylık, kaşe ve imzalı)
 • Vadesiz banka hesap dökümü (son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyeli, kaşe, imza ve imza sirküleri ile birlikte)
 • Gelir belgeleri (kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
 • T.C. kimlik fotokopisi

– Emekliler 

 • Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • T.C. kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
 • İngilizce vize talep dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben)
 • Emeklilik kartı fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı fotokopisi
 • Maaş aldığı banka hesap cüzdanı veya banka hesap dökümü (Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)​
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

 – Ev Hanımı

 • Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
 • T.C. kimlik fotokopisi
 • Gelir belgeleri (kira sözleşmesi,tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa)
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Sponsor

Sponsor Emekli İse

 • İngilizce vize talep dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben)
 • Emeklilik kartı fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı fotokopisi
 • Maaş aldığı banka hesap cüzdanı veya banka hesap dökümü (Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya vadesiz banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)​
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

SSK’lı Çalışan İse

 • Çalıştığı şirketten çalışan bilgilerini içeren dilekçe (İngilizce, şirketin antetli kâğıdına, konsolosluğa hitaben)
 • İngilizce vize talep dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben)
 • İngilizce faaliyet belgesi (Orijinal, güncel olmalıdır)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli vergi levhası fotokopisi
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi
 • SGK (4a) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
 • Sponsora ait vadesiz banka hesap cüzdanları veya vadesiz banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İşveren İse

 • İngilizce vize talep dilekçesi (Şirketin antetli kâğıdına, tüm masrafları karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzalı)
 • İngilizce faaliyet belgesi (Orijinal, güncel olmalıdır)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli vergi levhası fotokopisi
 • SGK (4b) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

Devlet Memuru İse

 • Çalışma belgesi
 • Bağlı olduğu resmi makamdan izin belgesi
 • Resmi kurum görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi 
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

İngiltere Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar – Öğrenciler

 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • Öğrenci belgesi
 • Muvafakatname (18 yaşından küçük ise, noter onaylı aslı)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
 • T.C. kimlik fotokopisi
 • Sponsor

Sponsor Emekli İse

 • İngilizce vize talep dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben)
 • Emeklilik kartı fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı fotokopisi
 • Maaş aldığı banka hesap cüzdanı veya banka hesap dökümü (Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya vadesiz banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)​
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

SSK’lı Çalışan İse

 • Çalıştığı şirketten çalışan bilgilerini içeren dilekçe (İngilizce, şirketin antetli kâğıdına, konsolosluğa hitaben)
 • İngilizce vize talep dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben)
 • İngilizce faaliyet belgesi (Orijinal, güncel olmalıdır)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli vergi levhası fotokopisi
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi
 • SGK (4a) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
 • Sponsora ait vadesiz banka hesap cüzdanları veya vadesiz banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İşveren İse

 • İngilizce vize talep dilekçesi (Şirketin antetli kâğıdına, tüm masrafları karşılayacağını belirten, konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzalı)
 • İngilizce faaliyet belgesi (Orijinal, güncel olmalıdır)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli vergi levhası fotokopisi
 • SGK (4b) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya vadesiz banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

Devlet Memuru İse

 • Çalışma belgesi
 • Bağlı olduğu resmi makamdan izin belgesi
 • Resmi kurum görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi 
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
 • Şahsi vadesiz banka hesap cüzdanları veya vadesiz banka hesap dökümleri (En az 7.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapu ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)