Lüksemburg Eğitim ve Araştırma Vizesi

. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Şirket sahipleri için Konsolosluğa hitaben yazılmış kaşe ve imzalı)

2. Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)

3. 2 adet biometrik fotoğraf (35×45 ölçülerinde, beyaz fon arkalı, güncel)

4. T.C kimlik fotokopisi

5. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)

6. Banka hesap özeti  (son 3 aya ait, en az 2500 tl bakiye, kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile)

Lüksemburg Eğitim ve Araştırma Vizesine Ek Evraklar 2020

 • Lüksemburg’da devlet üniversitesi veya yüksekokuldan orijinal kabul veya kayıt belgesi.
 • Ücretsiz staj ise Lüksemburg lisansüstü eğitim kurumundan orijinal ücretsiz staj kabul belgesi Lüksemburg lisansüstü eğitim kurumundan orijinal ücretsiz staj kabul belgesi
 • Bir yıl hazırlık ise hazırlık döneminden sonra üniversite eğitimine devam edileceği belirtilmelidir (ayrıntılı çalışma planı, referans mektubu ve ilgili yükseköğretim kuruluşu tarafından onaylanmış hazırlık dönemi sonunda devam eden eğitim yılı için kayıt yapılacağına dair belge).
 • Yükseköğretime geçiş için gerekli koşulları sağladığınıza dair kanıtlar (diploma, akademik kayıt, denklik belgesi).
 • Burs alanlar için burs belgesi
 • Burslu değilseniz veya bursunuz/burslarınızın miktarı 617€’dan az ise sponsor tarafından imzalanmış garantörlük belgesi
 • Garantörlük belgesine ilave edilecek evraklar:
 • Sponsor olan kişinin oturum kartı, kimlik kartı veya yabancılar için süresiz oturum izninin fotokopisi.
 • Sponsor Lüksemburg’da ise: Lüksemburg’daki kayıtlı olduğu Belediyeden onaylanmış öğrenci davetiyesi ve Lüksemburg belediyesinden alınmış aile toplum kağıdı.
 • Sponsor Lüksemburg’da değilse yaşadığı ülkenin Lüksemburg Büyük Elçiliği’nden alınmış sponsorluk belgesi
 • Sponsor olan kişinin gelir evrakları:
 • Çalışan ise çalışma süresini gösteren belge ve iş kontratı ve 3 aylık maaş bordrosu. Sosyal yardım ödeme belgeleri.
 • Serbest meslek sahibi ise son yıla ait vergi beyannamesi, vergi kayıt numarası ve ticaret odası kaydı. Varsa sosyal yardım ödeme belgeleri.
 • 21 yaş üstü öğrenciler için Ankara/İstanbul Adli Sicil Müdürlüğü tarafından Lüksemburg resmi dillerinden biriyle yazılmış 6 ayı geçmemiş Dışişleri Bakanlığı veya adli mahkeme tarafından onaylanmış (apostilli) adli sicil kaydı aslı ve 2 adet fotokopisi
 •  
 • Reşit olmayanlar için (18 yaş altı) yasal velisini gösterir belgeler
 • Öğrenci Yazılı Mülakat Formu: Bu form eğitiminiz hangi yabancı dilde olacak ise o dilde doldurulmalıdır; Hollandaca, Fransızca, Almanca veya İngilizce