Lüksemburg Kültürel-Sportif- Konferans Vizesi

1. Pasaport

2. Vize Başvuru Formu

3. Bir adet fotoğraf: Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş(6 aydan daha eski olmayan), arka fon beyaz bir adet biyometrik fotoğraf (35×45 ebat)

4. Seyahat Sağlık Sigortası: Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında,

5. Muvafakatname: Reşit olmayan başvuru sahipleri için gerekli noter onaylı yazı. Anne veya babası ya da her ikisi olmadan seyahat edecek çocuklar için yeni tarihli ve noter tarafından onaylanmış orijinal muvafakatname . Ebeveyn(ler)in kimlik fotokopisi ile birlik te sunulmalıdır.

 

Sanat amaçlı Lüksemburg’a seyahat ediliyor ise:
Lüksemburg’dan gönderilmiş, faaliyetleri belirten davetiye. 4 haftadan fazla kalma durumunda izin belgesi gerekmektedir.

Spor amaçlı Lüksemburg’a seyahat ediliyor ise:
Lüksemburg’dan davet yazısı ve varsa lisans belgesi. 4 haftadan fazla kalma durumunda izin belgesi gerekmektedir.

Eğitim amaçlı Lüksemburg’a seyahat ediliyor ise:
Lüksemburg’daki davet eden kurumdan gezinin amacı ve süresini belirten yazı. Türkiye’deki okuldan/kurumdan yazı.

AB eğitim ve araştırma programları / projeleri:
Lüksemburg’daki üniversite veya araştırma biriminden orijinal davetiye. Türk Ulusal Ajans veya TÜBİTAK tarafın dan yazılmış.

AB programlarından burs/destek alındığına dair yazı. Türkiye’deki eğitim kurumundan yazı.

Grup halinde gitmek isteyenler:
Lüksemburg’daki federasyondan davet yazısı ve Türkiye’deki federasyondan açıklayıcı yazı.

Başvuru sahibi çalışan ise:

İşvereninizden görevinizi de belirtilmiş olan izin belgesi, SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü.

Maaş Bordroları: Son 3 aylık olmalıdır.

İş yeri sahibi ise:
Vergi levhası, ticaret gazetesi kaydı, ilgili meslek odası sicil kaydı ve imza sirküleri.

Kamu personeli ise:
Çalıştığınız kurumdan yazı.

Çiftçi ise :
Ziraat odası sicil kaydı, ekili tarım alanınızın veya toprağınızın bulunduğuna dair belge.

Emekli ise:
Emeklilik belgesi/emekli banka cüzdanı.

Öğrenci ise:
Türkiye’deki okulundan öğrenci olduğunu gösterir evrak. Resmi tatiller dışında seyahat etmek isteyen ve devam zorunluluğu bulunan öğrencilerden okuldan izin yazısı.

Çalışmayan kişilerden:
Geçiminizi sağlayan kişinin evrakları.

Finansal Durumu Gösterir Belgeler:
Mali durumunuzu gösteren son dönemlere ait evraklar: banka hesap dökümleri, tapular, ruhsatlar, kira kontratları vb.

Yabancılar için ikamet belgesi:
Türk vatandaşı olmayanlardan oturum izni