Danimarka Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

 1. Vize Talep Dilekçesi. Konsolosluğa hitaben, imzalı.
 2. Pasaport. Danimarka seyahati sonrası en az 3 ay geçerli.
 3. Kimlik fotokopisi
 4. 2 adet biyometrik fotoğraf, güncel, 3,5×4,5 cm ölçülerinde, beyaz fon arkalı.
 5. Gelir belgeleri, kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa.
 6. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, aile ve adres bilgileri içeren.

Kişinin bulunduğu duruma göre ek olarak hazırlaması gereken belgeler
 
Kişi şirket sahibi ise;

 • Güncel şirket evrakları (orijinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK  veya Bağ-Kur hizmet dökümü
 • Banka hesap özeti, son 3 aylık, en az 4000 TL  bakiyeli, kaşe, imzalı ve banka imza sirküleri ile birlikte.

Kişi şirket çalışanı ise;

 • Güncel şirket evrakları (orijinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve kaşeli)
 • Banka hesap dökümü (güncel, son 3 aylık, en az 4.000 TL bakiyeli, kaşe,imza ve imza sirküleri ile)

Kişi Devlet dairesi çalışanı ise;

 • Çalışma belgesi (bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (ön ve arka yüz)
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık, imza ve kaşeli)
 • Banka hesap özeti (son 3 aylık, en az 4.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile)

Kişi Öğrenci ise;

 • Öğrenci belgesi (güncel, orijinal, ingilizce)
 • Muvafakatname (18 yaşından küçükler için, anne ve babadan noter onaylı,aslı)

  Öğrenciler ve Ev hanımları için sponsor olacak birinci dereceden yakınların hazırlaması gereken evraklar:

  İşveren ise;

  1- Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)
  2- SGK 4B hizmet dökümü 
  3- Güncel tarihli şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
  4- Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

  Çalışan ise;

  1- İşveren yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı)
  2- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, Türkçe veya İngilizce  olarak yazılmalı, ıslak imzalı)
  3- Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
  4- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve ıslak imzalı)
  5- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
  6- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

  Devlet Memuru ise;

  1- Çalışma ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
  2- Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
  3- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
  4- Banka hesap özeti (En az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
  5- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı, Türkçe veya ingilizce olarak yazılmalı)

  Emekli ise;

  1- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalı)
  2- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
  3- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
  4- Emeklilik kartı fotokopisi