Grönland Vizesi

  1. Vize başvuru formu. Tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış başvuru formu.
  2. Pasaport. Son 10 Yil içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının A4 boyutlu renkli fotokopisi varsa önceki pasaportlar ve renkli fotokopileri.
  3. Fotoğraf. Beyaz zemin üzerine 3.5 cm x 4.5 cm ebatlarında  2 adet renkli fotoğraf
  4. Davet mektubu. Grönland’tan imzalı davet mektubu.
  5. Nüfus Kayıt Örneği. Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı. Nüfus kayıt örneği, anne, baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
  6. Otel Rezervasyonu. Kişi otelde konaklayacak ise, otel rezervasyonu.
  7. Uçak Rezervasyonu. Uçak bileti rezervasyonu (tüm ara seferleri gösteren)
  8. Sağlık sigortası. Seyehat süresini kapsayan seyehat sağlık sigortası.
  9. Finansal Durumu Gösteren Belgeler.Son 15 gün içinde işlem yapılmış, güncel ve son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren şahsi banka Hesap Özeti

Başvuru sahibi çalışan ise; işvereni tarafından izin mektubu (başvuru sahibi tarafından yapılan işler, çalışmakta olduğu süre ve Schengen ülkelerindeki seyahatinden sonra işe geri döneceğine dair beyan dahil edilmelidir). En son 4 ayın maaş bordrosu, SGK işe giriş bildirgesi, son dört ayın SGK bildirileri ve İşverenden Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Türk Ticaret Sicil Gazetesi

Başvuru sahibi işveren ise; Serbest Meslek başvuru sahipleri için gerekli belgeler: Kendi şirketinin antetli kağıdında yazılı bir dilekçe, Ticaret Odası Tescil Nüshası, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Türk Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi

Başvuru sahibi öğrenci ise, Eğitim Kurumdan alınan Öğrenci Belgesinin aslı (eğitim gördüğü bölüm ve dönemi belirtilmelidir).